آکورد آلبوم نگاه از محسن یگانه

آکورد آهنگ دیوار از محسن یگانه

فهرست مطالب

انتخاب گام دلخواه گام اصلی : Gm ریتم آهنگ : 4.4
B Bb A# A Ab G# G Gb F# F E Eb D# D Db C# C

Em                       G

ما بی تفاوت زندگی کردیـــــم

Am                      G

ایـــن زندگی کردن خـــودش جنگه

Dm                      F

ما کوه بودیم روبری هــــــم

Em                F

خاطــــرمون از هم یـــه مشت سنگه

G                            Em

از اونهمه احساس بین مــــا

Am

حسی به جــــز عـــادت نمـــــیمونه

Dm                    F

ما داغ بودیـــمو نفــــــهمیدیم

Em                      F

چیـــزی از این حــــالت نمیمــــــونه

Am                   G

ما داغ بودیـــمو نفــــــهمیدیم

Em                      F

چیـــزی از این حــــالت نمیمــــــونه

Em                      F

چیـــزی از این حــــالت نمیمــــــونه

Em                       F

تو این اتاق تنـــگ و دلگیـــــرم

Em             Am

تا باقی عمــــرم یه جور ســــــر شه

F                          G

من از خـــودم فاصله میـــــگیرم

Em                   Dm

دیوار هی نــــزدیکتر میشـــــــه

Em                        G

میخندمــــو دردامو میشــــمارم تلخه

Em               Am

ولــــی شاید دلـــم واشـــه

F                            G

وقتی برای غصــــــه هام جا نـــــیست

Em                             Dm

دیوارو هُل مـــــیدم غمام جا شـــــه

F                            G

وقتی برای غصــــــه هام جا نـــــیست

Em                          Dm

دیوارو هُل مـــــیدم غمام جا شـــــه

Em                        F

دیوارو هُل مـــــیدم غمام جا شـــــه

G                                  F

دیوارو هُل مـــــیدم غمام جا شـــــه

Dm                                           Em

از بس که احوالم پریشونه دیوار با من همزبون مــــــیشه

Am                Dm

اما سر هرچیز بـــــی مورد با هــــــم

Em                   F

دوباره حرفمـــــون میــــــشه

Em                                 F

با هــــــم دوباره حرفمـــــون میــــــشه

Am                           G                         Em

وقتی یه آدم پای احساسش هــــرچیزی و که داره مــــــیبــازه

Em              Am

تنهایــــــی از اون آدم عــــــاشق

Em                         F

یه کــــوه بی احســــاس میســـــازه

Em                                  F

یه کــــوه بی احســــاس میســـــازه

Em                      F

ما کوه بودیم روبری هــــــم

Em                F

خاطــــرمون از هم یـــه مشت سنگه

Em                       F

ما بی تفاوت زندگی کردیـــــم

Em                      F

ایـــن زندگی کردن خـــودش جنگه

Em                          G

تو این اتــــاق تنگ و دلگیـــــرم

Em                       Am

تا بــــاقی عمرم یه جور سر شـــــــه

F                          G

من از خـــودم فاصله میـــــگیرم

Em

دیوار هی نــــزدیکتر میشـــــــه

G                       Em

میخندمــــو دردامو میشــــمارم

Em                     Am

تلخه ولــــی شاید دلـــم واشـــه

F                            G

وقتی برای غصــــــه هام جا نـــــیست

Em                             Dm

دیوارو هُل مـــــیدم غمام جا شـــــه

F                            G

وقتی برای غصــــــه هام جا نـــــیست

Em                             Dm

دیوارو هُل مـــــیدم غمام جا شـــــه

Em                        F

دیوارو هُل مـــــیدم غمام جا شـــــه

G                                  F

دیوارو هُل مـــــیدم غمام جا شـــــه

(0)

0 پاسخ به "آکورد آهنگ دیوار از محسن یگانه"

ارسال یک پیام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *