آکورد آهنگ نفس از داریوش اقبالی

آکورد آهنگ نفس از داریوش اقبالی

فهرست مطالب

آکورد آهنگ نفس از داریوش اقبالی

انتخاب گام دلخواه گام اصلی : F#m ریتم آهنگ : 2.4
B Bb A# A Ab G# G Gb F# F E Eb D# D Db C# C

 

 

 

F#m       E7     Bm    F#7       F#m Bm F#m

اگه حتی بین ما فاصله یک نفسه نفس من رو بگیر

 

 

F#m       E7     Bm    F#7       F#m Bm F#m

برای یکی شدن اگه مرگ من بسه نفس من رو بگیر

 

 

C#         Bm       F#m       Bm        F#m

ای تو هم سقف عزیز ای تو همه گریه ی من گریه هم

 

 

C#7

فاصله بود

 

 

F#m              Em                  G     F#m     Bm

گریه ی آخر ما آخر بازی عشق ختم این غائله بود

 

C#7        Bm       F#m    C#    F#m    C#

حدس گر گرفتنت در تنور هر نفس غم نه اما کم که

 

 

F#m

نیست

 

 

C#7        Bm       F#m    C#    F#m    C#

هم شب تازه ی تو ترکش پر تیرعشق سنگ سنگر هم

 

 

F#m

که نیست

 

 

Bm      Edim          Em             B

خوب دیروز و هنوز طرحی از من بر صلیب روی تن

 

 

 

F#m     E

پوشت بدوز

 

 

Bm7         Bm      Edim          Em             B

وقت عریانی عشق با همین طرح حقیر در حریق تن

 

 

F#m

بسوز

 

 

C#         Bm       F#m       Bm        F#m

پلک تو فاصله ی دست و کاغذ و غزل من و عاشقانه

 

 

C#7

بود

 

 

 

Em                           G        F#m     Bm

رستن از پیله ی خواب ای کلید قفل شعر خواب

 

 

F#m

شاعرانه بود

 

F#m       E7     Bm    F#7       F#m Bm F#m

اگه حتی بین ما فاصله یک نفسه نفس من رو بگیر

 

 

F#m       E7     Bm    F#7       F#m Bm F#m

برای یکی شدن اگه مرگ من بسه نفس من رو بگیر

 

 

C#7     C#       Bm     F#m          Bm      F#m

از ته چاه سکوت تا بلندای صدا یار ما بودی عزیز

 

 

F#m          Em                         G     F#m     Bm

در تمام طول راه با من عاشق ترین همصدا بودی عزیز

F#m      C#7       Bm      F#m C#      F#m C#

حدس رو گردان شدن از من و از راه ما باور بی یاوری

 

 

F#m       C#7       Bm      F#m C#      F#m C#

روز انکار نفس روز میلاد تو بود مرگ این خوش باوری

 

 

Bm      Edim          Em             B

خوب دیروز و هنوز طرحی از من بر صلیب روی تن

 

 

F#m     E

پوشت بدوز

 

 

Bm7         Bm      Edim          Em             B

وقت عریانی عشق با همین طرح حقیر در حریق تن

 

 

 

F#m

بسوز

 

 

C#         Bm       F#m       Bm        F#m

ای تو هم سقف عزیز ای تو همه گریه ی من گریه هم

 

 

C#7

فاصله بود

 

 

F#m              Em                  G     F#m     Bm

گریه ی آخر ما آخر بازی عشق ختم این غائله بود

 

 

(4.5)

0 پاسخ به "آکورد آهنگ نفس از داریوش اقبالی"

ارسال یک پیام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *