درباره ما

موسیقی پاگانینی

موسیقی پاگانینی با هدف ارائه خدمات رایگان برای هنرآموزان عرصه موسیقی راه اندازی شده است و تلاش می کند که با ارائه خدمات ویژه مخصوص فارسی زبانان در این زمینه به یادگیری هرچه بهتر هنرآموزان کمک کند.

تلاش اصلی ما ارائه تمامی آنچه که یک هنرآموز موسیقی نیاز دارد را فراهم کنیم.

ما هنوز در ابتدای راه خودمان هستیم و طرح ها و برنامه های فوق العاده ای در نظر گرفته ایم که به مرور زمان آن ها را برای شما ارائه خواهیم داد منتظر ما باشید.

شعار ما:

هنر برای همگان است