آکورد آهنگ او از محسن چاوشی

آکورد آهنگ او از محسن چاوشی

فهرست مطالب

آکورد آهنگ او از محسن چاوشی

انتخاب گام دلخواه گام اصلی : Dm ریتم آهنگ : 4.4
B Bb A# A Ab G# G Gb F# F E Eb D# D Db C# C

 

 

 

C#         Bm                D

تاج گذاری کند آمده کاری کند

C#         Bm                D

بت شکند شاهِ ما بنده نوازی کند

C#         Bm                D

ما بنوازیم نیست ناز بتِ بت شکن

C#         Bm                D

بت بنوازد هر آن چنگ به سازی کند

C#         Bm                 D

آمده با قصد خود هرچه بتِ   قادر

 

است

C#

با تبرش یک نفس دست درازی کند

Bm                      D

خویِ علی خویِ او رویِ علی رویِ او

C#

دست به زانو زنَد فتح اراضی کند

Bm                  D

خویِ علی خویِ او رویِ علی رویِ او

C#

دست به زانو زنَد فتح اراضی کند

C#         Bm                D

تیغ کَشاند به هر کس که به ناحق

 

گرفت

 

C#

عدل کَشاند به هر قصد به قاضی

 

کند

C#               Bm                  D

سر بزند آن که را خونِ خلایق مَکید

C#

آبِ رخِ مردُمان ریخت بازی کند

C#               Bm                  D

باز بگیرد خود آن آهِ دلِ مردُمان

C#

خود دِل ایتام را آمده راضی کند

C#               Bm                  D

در نگشاید به آن ذات که پهلوی

 

خَلق

C#

میشکند دَم به دَم بعد نمازی کند

C#               Bm                  D

تیغ به فرقش زنید شیر به زهرش

 

کنید

C#

شیرِ خدا باز خود بنده نوازی کند

C#               Bm                  D

تکست آهنگ او محسن چاوشی

C#

لافَتی ای پدر لافَتی جز شما

C#               Bm                  D

فُزتُ به ربّک علی فرقِ تو را میخرم

C#

همچو برادر شهید دست و سرم آنِ

 

او

C#         Bm                D

زهر بنوشم شَها بنده شهیدت شوم

C#

بنده سرافکنده ام در گُذر از نطفه

 

ات

C#         Bm                D

قول دهم چون شما شیرِ خدایی

C#

رَوم

C#          Bm                D

خوی علی خویِ او رویِ علی رویِ او

C#         Bm                D

دست به زانو زَند فتحِ اراضی کند

C#         Bm                D

خوی علی خویِ او رویِ علی رویِ او

C#         Bm                D

دست به زانو زَند فتحِ اراضی کند

C#         Bm                D

شبهِ علی میرود عزل به ما میرسد

C#         Bm                D

دستِ خدا بر سرم او بِرسَد در برم

C#         Bm                D

شبهِ پِیمبر کلان جامه ی تن همچو

 

آن

C#

جامه دران خواهمش از سرِ او نگذرم

C#         Bm                D

باید الله با تیرِ علی ذوالفقار

C#

سینه ی گردن کَشان اذن دهد

 

میدرم

C#         Bm                D

خوی علی خویِ او رویِ علی رویِ او

C#         Bm                D

دست به زانو زَند فتحِ اراضی کند

C#         Bm                D

خوی علی خویِ او رویِ علی رویِ او

C#         Bm                D

دست به زانو زَند فتحِ اراضی کند

 

 

 

 

 

(5)

0 پاسخ به "آکورد آهنگ او از محسن چاوشی"

ارسال یک پیام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *