آکورد آهنگ خبر داری از امیر عظیمی

آکورد آهنگ خبر داری از امیر عظیمی

فهرست مطالب

آکورد آهنگ خبر داری از امیر عظیمی

انتخاب گام دلخواه گام اصلی : Em ریتم آهنگ : 6.8سنگین
B Bb A# A Ab G# G Gb F# F E Eb D# D Db C# C

 

C                       Em

خبر داری چرا وقتی دله بی تاب

میگیرد

D

سراغ از خاطرات دور اما ناب میگیرد

Am

خبر داری چرا تا نیستی در خشکیه

مغزم

Bm

ولی تا میرسی دورِ مرا گرداب میگیرد

Em

تو که از وسعت دیوانگی هایم

C

خبر داری خبر داری خبر داری

D

تو بیش از هر کسی روی دله عاشق

Bm

اثر داری اثر داری

Em

تو که از وسعت دیوانگی هایم

C

خبر داری خبر داری خبر داری

D

تو بیش از هر کسی روی دله عاشق

Bm

اثر داری اثر داری

 

Em

مخاطب های شعرم در پی کشف توان

آری

C

ببین هرکس برای دیگری قلاب میگیرد

D

همین که پشته قابِ پنجره می

ایستی با من

Bm

جهان زیباترین تصویرِ خود را قاب میگیرد

Em

تو که از وسعت دیوانگی هایم

C

خبر داری خبر داری خبر داری

D

تو بیش از هر کسی روی دله عاشق

Bm

اثر داری اثر داری

Em

تو که از وسعت دیوانگی هایم

C

خبر داری خبر داری خبر داری

D

تو بیش از هر کسی روی دله عاشق

Bm

اثر داری اثر داری

 

C                       Em

خبر داری چرا وقتی دله بی تاب

میگیرد

D

سراغ از خاطرات دور اما ناب میگیرد

Am

خبر داری چرا تا نیستی در خشکیه

مغزم

Bm

ولی تا میرسی دورِ مرا گرداب میگیرد

Em

تو که از وسعت دیوانگی هایم

C

خبر داری خبر داری خبر داری

D

تو بیش از هر کسی روی دله عاشق

Bm

اثر داری اثر داری

Em

تو که از وسعت دیوانگی هایم

C

خبر داری خبر داری خبر داری

D

تو بیش از هر کسی روی دله عاشق

Bm

اثر داری اثر داری

 

Em

مخاطب های شعرم در پی کشف توان

آری

C

ببین هرکس برای دیگری قلاب میگیرد

D

همین که پشته قابِ پنجره می

ایستی با من

Bm

جهان زیباترین تصویرِ خود را قاب میگیرد

Em

تو که از وسعت دیوانگی هایم

C

خبر داری خبر داری خبر داری

D

تو بیش از هر کسی روی دله عاشق

Bm

اثر داری اثر داری

Em

تو که از وسعت دیوانگی هایم

C

خبر داری خبر داری خبر داری

D

تو بیش از هر کسی روی دله عاشق

Bm

اثر داری اثر داری

 

(5)

0 پاسخ به "آکورد آهنگ خبر داری از امیر عظیمی"

ارسال یک پیام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *