آکورد آهنگ دستم بگیر از فرامرز اصلانی

آکورد آهنگ دستم بگیر از فرامرز اصلانی

فهرست مطالب

آکورد آهنگ دستم بگیر از فرامرز اصلانی

انتخاب گام دلخواه گام اصلی : Am ریتم آهنگ : 4.4
B Bb A# A Ab G# G Gb F# F E Eb D# D Db C# C

 

 

G                                 Am

دستم بگیر دستم را تو بگیر التماس دستم را بپذیر

 

E                              F

درمانی باش پیش از آنکه بمیرم

 

G                              Am

آوازی باش پرواز اگر نیی همدردی باش

 

E                          F

همراز اگر نیی آغازی باش تا پایان نپذیرم

 

G                                Am

گلدانی باش گلزار اگر نیی دلبندی باش دلدار

 

E                                 F

اگر نیی سبزینه باش با فصل بد و پیرم

 

G                             Am

از بوی تو چون پیراهن تو آغشته شد جانم

 

E                               F

با تن تو آغوشی باش تا بوی تو بگیرم

 

G                                      Am

لبخندی باش در روز و شب من در هم شکست از گریه لب من

 

 

E                                   F

بارانی باش بر این تشنه کویرم

 

G                                   Am

آهنگی باش دراین خانه بپیچ پژواکی باش از بگذشته

 

E                                    F

که هیچ آهنگی نیست در نایی که اسیرم

 

G                              Am

آوازی باش پرواز اگر نیی همدردی باش همراز

 

E                          F

اگر نیی آغازی باش تا پایان نپذیرم

 

G                                     Am

لبخندی باش در روز و شب من در هم شکست از گریه لب من

 

E                                  F

بارانی باش بر این تشنه کویرم

 

G                                    Am

آهنگی باش دراین خانه بپیچ پژواکی باش از بگذشته

 

E                                     F

که هیچ آهنگی نیست در نایی که اسیرم

 

G                            Am

از بوی تو چون پیراهن تو آغشته شد جانم با تن تو

 

E                                F

آغوشی باش تا بوی تو بگیرم

 

G                            Am

از بوی تو چون پیراهن تو آغشته شد جانم با تن تو

 

E                              F

آغوشی باش تا بوی تو بگیرم

 

 

G                                 Am

دستم بگیر دستم را تو بگیر التماس دستم را بپذیر

 

E                              F

درمانی باش پیش از آنکه بمیرم

 

G                              Am

آوازی باش پرواز اگر نیی همدردی باش

 

E                          F

همراز اگر نیی آغازی باش تا پایان نپذیرم

 

G                                Am

گلدانی باش گلزار اگر نیی دلبندی باش دلدار

 

E                                 F

اگر نیی سبزینه باش با فصل بد و پیرم

 

G                             Am

از بوی تو چون پیراهن تو آغشته شد جانم

 

E                               F

با تن تو آغوشی باش تا بوی تو بگیرم

 

G                                      Am

لبخندی باش در روز و شب من در هم شکست از گریه لب من

 

 

E                                   F

بارانی باش بر این تشنه کویرم

 

G                                   Am

آهنگی باش دراین خانه بپیچ پژواکی باش از بگذشته

 

E                                    F

که هیچ آهنگی نیست در نایی که اسیرم

 

G                              Am

آوازی باش پرواز اگر نیی همدردی باش همراز

 

E                          F

اگر نیی آغازی باش تا پایان نپذیرم

 

G                                     Am

لبخندی باش در روز و شب من در هم شکست از گریه لب من

 

E                                  F

بارانی باش بر این تشنه کویرم

 

G                                    Am

آهنگی باش دراین خانه بپیچ پژواکی باش از بگذشته

 

E                                     F

که هیچ آهنگی نیست در نایی که اسیرم

 

G                            Am

از بوی تو چون پیراهن تو آغشته شد جانم با تن تو

 

E                                F

آغوشی باش تا بوی تو بگیرم

 

G                            Am

از بوی تو چون پیراهن تو آغشته شد جانم با تن تو

 

E                              F

آغوشی باش تا بوی تو بگیرم

 

 

G                                 Am

دستم بگیر دستم را تو بگیر التماس دستم را بپذیر

 

E                              F

درمانی باش پیش از آنکه بمیرم

 

G                              Am

آوازی باش پرواز اگر نیی همدردی باش

 

E                          F

همراز اگر نیی آغازی باش تا پایان نپذیرم

 

G                                Am

گلدانی باش گلزار اگر نیی دلبندی باش دلدار

 

E                                 F

اگر نیی سبزینه باش با فصل بد و پیرم

 

G                             Am

از بوی تو چون پیراهن تو آغشته شد جانم

 

E                               F

با تن تو آغوشی باش تا بوی تو بگیرم

 

G                                      Am

لبخندی باش در روز و شب من در هم شکست از گریه لب من

 

 

E                                   F

بارانی باش بر این تشنه کویرم

 

G                                   Am

آهنگی باش دراین خانه بپیچ پژواکی باش از بگذشته

 

E                                    F

که هیچ آهنگی نیست در نایی که اسیرم

 

G                              Am

آوازی باش پرواز اگر نیی همدردی باش همراز

 

E                          F

اگر نیی آغازی باش تا پایان نپذیرم

 

G                                     Am

لبخندی باش در روز و شب من در هم شکست از گریه لب من

 

E                                  F

بارانی باش بر این تشنه کویرم

 

G                                    Am

آهنگی باش دراین خانه بپیچ پژواکی باش از بگذشته

 

E                                     F

که هیچ آهنگی نیست در نایی که اسیرم

 

G                            Am

از بوی تو چون پیراهن تو آغشته شد جانم با تن تو

 

E                                F

آغوشی باش تا بوی تو بگیرم

 

G                            Am

از بوی تو چون پیراهن تو آغشته شد جانم با تن تو

 

E                              F

آغوشی باش تا بوی تو بگیرم

 

 

 

(5)

0 پاسخ به "آکورد آهنگ دستم بگیر از فرامرز اصلانی"

ارسال یک پیام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *